“Phobia” nghĩa là là “nỗi sợ”, “homophobia” tạm hiểu là sự ghê sợ những người đồng tính, khiến cho cộng đồng này gặp không ít phiền toái

Chứng Homophobia là gì và ví dụ minh họa?

“Phobia” nghĩa là là “nỗi sợ”, “homophobia” tạm hiểu là sự ghê sợ những người đồng tính, khiến cho cộng đồng này gặp không ít phiền toái