tranh kham Thucydides the ky thu 3

Bẫy Thucydides, phiên bản gốc

Một cường quốc vươn lên sẽ ảnh hưởng địa vị của một cường quốc khác. Đôi bên tất sẽ rơi vào Bẫy Thucydides, tức là không tránh khỏi đụng độ.

Di tích trại quân La Mã, trong số nhiều trại quân được dựng lên trong cuộc vây hãm Madasa

Chiến tích bi hùng ở pháo đài Masada

Để tiêu diệt lực lượng Do Thái nổi dậy, đế chế La Mã đã điều một đạo quân hùng hậu tận diệt cứ điểm cuối cùng của người Do Thái, pháo đài Masada