Một thí nghiệm dùng ChatGPT

ChatGPT đang hoành hành trên thế giới với khả năng được nói là “vô tận”, trong đó có tài làm thơ. Tác giả thử khả năng này của nó qua một thí nghiệm.