tam quan trong cua lanh dao

Lãnh đạo bị thổi phồng quá mức?

Các phong cách quản lý vẫn như năm 1700. Nhưng thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và bộ máy quản lý cũng cần bắt kịp xu hướng