chuyen trong nha

Chuyện Trong Nhà

Truyện ngắn “Chuyện trong nhà – Family Affair” đã ra mắt người đọc trên tạp chí Lee số tháng 11-12 năm 1985.