three word phrasal verbs

Phrasal verb 3 từ

Có một số phrasal verb (cụm động từ) được cấu tạo bằng ba từ thay vì hai. Bài viết này giới thiệu một số cụm động từ như thế.

Cụm danh từ find out và look over

Trong bài này mời các bạn cùng tìm hiểu những cụm động từ (phrasal verds) sau: find out, look for, look up, look over, look round, và look into