phan-biet-ba-tu-exhausted-exhausting-and-exhaustive-

Exhausted, exhausting và exhaustive

Ba từ exhausted, exhausting and exhaustive chia sẻ chung gốc từ, nhưng khác biệt về ý nghĩa và cách dùng mà bạn cần nắm vững.

collaborate-va-cooperate so sanh

Collaborate và cooperate

Collaborate và cooperate là hành động làm việc cùng nhau. Nhưng chúng có đôi chút khác biệt trong cách dùng và hàm ý.

in which va to which

In which và to which

In which và to which đều là những cụm từ trang trọng dẫn vào mệnh đề quan hệ. In which chỉ địa điểm, còn to which chỉ đối tượng tác động.

phan biet source va resource

Source và resource

Source and resource đều chia sẻ gốc từ La Tinh, nhưng về ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Một từ chỉ nguồn gốc, một từ chỉ nguồn lực.

so sanh danger va hazard

Danger và Hazard

Danger và hazard đều được dịch ra tiếng Việt là nguy hiểm. Nhưng danger có tính trực tiếp và cấp bách, còn hazard có tình tiềm tàng

Historic để chỉ những sự kiện hay địa danh mang tính lịch sử, còn historical đơn giản là những gì liên quan tới quá khứ

Nên dùng historic hay historical?

Historic để chỉ những sự kiện hay địa danh mang tính lịch sử, còn historical đơn giản là những gì liên quan tới quá khứ

Breach chỉ sự vi phạm hợp đồng, trong khi violation thường dùng cho pháp luật hoặc các quy định.

Phân biệt breach và violation

Breach chỉ sự vi phạm hợp đồng, trong khi violation thường dùng cho pháp luật hoặc các quy định.

phan biet the uk, great britain va england

Phân biệt The UK, England và Great Britain

Các bạn đã bao giờ gặp trường hợp muốn nói đến nước Anh nhưng bị lẫn lộn giữa một loạt các từ như The UK, England, Britain hay Great Britain?

wood forest va jungle

Phân biệt woods, forests, jungles

Woods, forest, và jungle đều có nghĩa là rừng. Nhưng chúng khác biệt về quy mô, phạm vi sử dụng, và ý nghĩa

help hay aid

Phân Biệt Help và Aid

Trong tiếng Anh, ‘help’ và ‘aid’ đều đại diện cho sự hỗ trợ hoặc sự giúp đỡ. Tuy nhiên, cách sử dụng và ngữ cảnh của hai từ này có sự khác biệt.