Nói dễ hiểu thì "Pipe dream" là những mong muốn, ý tưởng quá xa vời, khó mà thành sự thật được. Như việc hút thuốc chỉ nhả toàn khói

Pipe Dream – Mơ giữa ban ngày

Nói dễ hiểu thì “Pipe dream” là những mong muốn, ý tưởng quá xa vời, khó mà thành sự thật được. Như việc hút thuốc chỉ nhả toàn khói

A skeleton in the closet nghia la gi

A skeleton in the closet

Nếu bạn đang có một bí mật ghê ghớm muốn che giấu, thì đó chính là a skeleton in the closet.

thành ngữ show a leg

Show a leg

Thay vì đánh thức ai đó bằng câu wake up thì bạn có thể nói show a leg. Một kiểu nói có nguồn gốc hải quân

paper tiger nghia la gi

Paper Tiger – Hổ giấy

Không phải cứ hổ là ghê gớm. Paper Tiger chỉ những đối tượng bề ngoài ghê gớm như hổ, nhưng bản chất thì mong manh như giấy.

raining cats and dogs nghia la gi

Raining cats and dogs nghĩa là gì?

Khi người Anh nói “It’s raining cats and dogs” là một cách nói hình ảnh để chỉ việc mưa rất to và mạnh

guinea pig nghia la gi

Guinea pig nghĩa là gì?

“Guinea pig” được sử dụng để chỉ một cá nhân hoặc nhóm người tham gia vào một thí nghiệm, đặc biệt là các thử nghiệm y khoa hoặc khoa học

fob off nghia la gi

Fob off nghĩa là gì?

“Fob off” nghĩa là trốn tránh một nhiệm vụ hoặc trách nhiệm nào đó bằng cách giao nó cho người khác, hoặc đánh lừa bằng một lời giải thích không đầy đủ.