Nói dễ hiểu thì "Pipe dream" là những mong muốn, ý tưởng quá xa vời, khó mà thành sự thật được. Như việc hút thuốc chỉ nhả toàn khói

Pipe Dream – Mơ giữa ban ngày

Nói dễ hiểu thì “Pipe dream” là những mong muốn, ý tưởng quá xa vời, khó mà thành sự thật được. Như việc hút thuốc chỉ nhả toàn khói

phan-biet-ba-tu-exhausted-exhausting-and-exhaustive-

Exhausted, exhausting và exhaustive

Ba từ exhausted, exhausting and exhaustive chia sẻ chung gốc từ, nhưng khác biệt về ý nghĩa và cách dùng mà bạn cần nắm vững.

collaborate-va-cooperate so sanh

Collaborate và cooperate

Collaborate và cooperate là hành động làm việc cùng nhau. Nhưng chúng có đôi chút khác biệt trong cách dùng và hàm ý.

in which va to which

In which và to which

In which và to which đều là những cụm từ trang trọng dẫn vào mệnh đề quan hệ. In which chỉ địa điểm, còn to which chỉ đối tượng tác động.

phan biet source va resource

Source và resource

Source and resource đều chia sẻ gốc từ La Tinh, nhưng về ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Một từ chỉ nguồn gốc, một từ chỉ nguồn lực.

so sanh danger va hazard

Danger và Hazard

Danger và hazard đều được dịch ra tiếng Việt là nguy hiểm. Nhưng danger có tính trực tiếp và cấp bách, còn hazard có tình tiềm tàng