Cậu Bé và Bình Quả Hạch

Một cậu bé được phép thò tay vào bình để lấy một ít quả hạch. Nhưng cậu tham lam nắm lấy một vốc thật to khiến bàn tay không thể rút ra được. Cậu đứng đó, không muốn bỏ đi dù chỉ một quả, nhưng cũng chẳng thể lấy hết ra cùng lúc. Bực bội và thất vọng, cậu òa khóc.

“Con trai,” người mẹ nói, “hãy hài lòng với một nửa số quả con đã lấy, rồi con sẽ dễ dàng rút tay ra thôi. Rồi biết đâu lần sau con sẽ lại được ăn hạch nữa chứ.”

Đừng cố làm quá nhiều việc cùng một lúc.

Đánh giá