English Study

Collaborate và cooperate

392 views
collaborate-va-cooperate so sanh

Hai từ collaborate cooperate được dùng để chỉ hành động làm việc cùng nhau. Nhưng chúng có đôi chút khác biệt trong cách dùng và hàm ý.

Collaborate

Khi người ta collaborate on a project (hợp tác trong một dự án), họ làm việc cùng nhau để tại ra sản phẩm nào đó. Chẳng hạn, các tác giả hợp tác với nhau để viết một tài liệu.

  • Anthony and I are collaborating on a paper for the conference. (Anthony và tôi đang hợp tác viết tài liệu cho hội nghị.)
  • The film was directed by Carl Jones, who collaborated with Rudy de Luca in writing it. (Bộ phim do Carl Jones đạo diễn, hợp tác với Rudy de Luca viết kịch bản.)

Collaborate, sự hợp tác, chỉ mối quan hệ khăng khít hơn, chủ động hơn vì một mục đích chung. Mức độ tham gia của mỗi bên cũng sâu hơn, có phương pháp, và có nguồn lực.

Học thêm:
Absolute power corrupts absolutely
Aladdin’s cave – Khi bạn có những điều thú vị

Cooperate

Còn khi người ta cooperate (cộng tác), thì tức là họ trợ giúp lẫn nhau.

Mối quan hệ cooperate lỏng lẽo hơn và thụ động hơn. Nếu bạn mời gọi ai đó cộng tác (cooperate) thì tức là đang muốn nhờ họ giúp đỡ, hỗ trợ.

  • The editors agreed to cooperate. (Các biên tập đồng ý cộng tác.)
  • I couldn’t get the RAF to cooperate. (Tôi không nhờ được RAF cộng tác.)

Tham khảo:

5/5 - (2 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN