English Study

Rootin’ tootin’ nghĩa là gì?

11 views
Tiếng Việt có nhiều từ bình dân mô tả cái gì đó hay ho thú vị. Tiếng Anh ta có từ Rootin tootin, được dùng nhiều vùng viễn tây.

Rootin’s tootin là một từ cửa miệng thông tục, thuộc phương ngữ miền viễn tây nước Mỹ. Nó không có ý nghĩa cụ thể, mà chỉ dùng để diễn tả cái gì đó rất thú vị, hay ho. Ta sẽ thường gặp từ này trong mấy phim kiểu viễn tây, cao bồi Mỹ. Tiếng Việt ta có kiểu nói cực chất, hơi bị đỉnh cũng tương tự.

Tách từng từ ra thì ta có:

Rootin’s: gốc là từ root, trong ngữ cảnh này nó là nghĩa là sự động viên hoặc ủng hộ. Chẳng hạn root for someone tức là ủng hộ ai đó. Một kiểu nói bình dân.

Tootin’: là thổi còi hoặc huýt sáo, còn có nghĩa là bắn súng vì khi súng nổ nghe giống toot toot toot.

Một vài ví dụ

  1. Western Fair: “The annual Western Fair is back in town, and it promises to be a rootin’ tootin’ good time with rodeos, square dances, and cowboy hats galore!”
  2. Video Game: “Have you tried that new cowboy-themed video game? It’s a rootin’ tootin’ adventure through the Wild West, complete with bandits and treasure hunts.”
  3. Child’s Birthday Party: “Billy’s turning six next week, and he wants a rootin’ tootin’ cowboy-themed birthday party. We’ve even got a mechanical bull for the kids to ride!”
  4. Restaurant Review: “If you’re in the mood for some authentic barbecue and country music, head on down to ‘The Western Grill’. The atmosphere is always lively and rootin’ tootin’ fun!”
  5. Movie Night: “Tonight’s movie selection is a classic Western film filled with rootin’ tootin’ shootouts and dramatic horse chases. Grab your popcorn!”
  6. Describing a Lively Person: “My grandpa might be old, but he’s still got that rootin’ tootin’ spirit in him. Just last week, he was teaching the kids how to line dance!”

Đọc thêm:
Câu nói spilling the beans, và Blabber mouth nghĩa là gì?
Sự khác nhau giữa try và attempt

5/5 - (1 vote)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN