Show a leg

22 views
thành ngữ show a leg

Show a leg” là một thành ngữ có nguồn gốc từ quân đội và hải quân của Anh.

Hồi thế kỷ 19, thủy thủ trong hải quân Anh thường ngủ trên võng. Đến giờ thức giấc người ta hô hiệu lệch “show a leg” (giơ chân ra) để kiểm tra xem ai đã thức giấc ai còn đang ngủ.

Ngày nay câu thành ngữ này được dùng với nghĩa thúc giục, hay yêu cầu đối phương trình diện, hoặc gọi ai đó thức dậy.

Ví dụ: “Come on, show a leg! We don’t have all day to wait for you!” (Nào, mau lên! Chúng tôi không có cả ngày để chờ bạn đâu!)

Các thủy thủ khi nghe khẩu lệnh show a leg họ phải giơ chân ra để thông báo mình đã dậy.
Các thủy thủ khi nghe khẩu lệnh show a leg họ phải giơ chân ra để thông báo mình đã dậy.

Một vài ví dụ về cách dùng

Camping Trip:
After a night of camping, the group leader might say, “Alright, everyone, show a leg! We need to pack up the tents and start hiking before noon.”

School Morning:
A mother, trying to get her teenage son out of bed for school, could knock on his door and exclaim, “Time to show a leg, young man! The bus will be here in 20 minutes!”

Naval Context:
In a historical movie set on an old ship, an officer might shout, “Show a leg, sailors! The captain wants this ship ready to sail with the morning tide.”

Roommates:
If one roommate is notorious for taking long naps and the other is trying to get them up for a shared chore, they might tease, “Hey, show a leg! Or are you planning to sleep through the entire cleaning day?”

At a Sleepover:
After a long night of movies and games, when the kids are sleeping in, a parent might jovially announce, “Alright, sleepyheads, show a leg! Breakfast is ready.”

Other Idioms:
Tail wagging the dog
Close your eyes and think of England
Raining cats and dogs nghĩa là gì?

5/5 - (3 votes)

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN