English Study

Phân biệt Wood, Timber, và Lumber

1,106 views
wood timber va lumber

Bài viết hôm nay sẽ tập trung vào ba từ quen thuộc trong lĩnh vực chế tác và xây dựng: ‘Wood’, ‘Timber’, và ‘Lumber’. Mặc dù chúng đều liên quan đến vật liệu lấy từ cây, nhưng mỗi từ lại có những nghĩa cụ thể riêng biệt và được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu về sự khác biệt giữa chúng.

Bài viết được cung cấp bởi Lightway. Chúng tôi chuyên nhận viết thuê luận án tiếng Anh giá rẻ, đảm bảo 100% yêu cầu.

Wood

‘Wood’, hay gỗ, là thuật ngữ tổng quát mô tả vật liệu cứng được lấy từ cây. Wood không chỉ chỉ mục đích sử dụng cuối cùng của vật liệu này mà còn mô tả toàn bộ cấu trúc vật chất của cây, từ xương, vỏ đến phần cứng trong cây.

Ví dụ: khi chúng ta nói “This desk is made of wood” (Cái bàn này được làm từ gỗ), chúng ta đang chỉ vật liệu được sử dụng để chế tác sản phẩm. Trong trường hợp “The wood from this tree will be used for firewood” (Gỗ từ cây này sẽ được sử dụng làm củi), từ ‘wood’ mô tả phần cứng của cây sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể.

Timber

‘Timber’ là thuật ngữ chuyên ngành chỉ gỗ đã được chế biến và chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng trong xây dựng hoặc chế tác đồ nội thất. Nó có thể được cắt thành các kích cỡ và hình dạng khác nhau để phù hợp với yêu cầu của dự án.

Trong một số ngữ cảnh, đặc biệt tại Anh, ‘timber’ cũng được sử dụng để chỉ cây sống sẽ được chế tác thành gỗ.

Ví dụ: “The timber for this house came from a local supplier” (Gỗ cho ngôi nhà này đến từ một nhà cung cấp địa phương) – trong trường hợp này, ‘timber’ được sử dụng để chỉ gỗ đã được chế biến sẵn sàng cho việc xây dựng. Trong “This forest is full of timber” (Khu rừng này đầy gỗ), ‘timber’ được sử dụng để chỉ cây sống có thể chế tác thành gỗ.

Lumber

‘Lumber’, một từ ngữ chủ yếu được sử dụng tại Bắc Mỹ, tương đương với ‘timber’ trong ngữ cảnh Anh, đề cập đến gỗ đã được cắt và xử lý, thường theo các kích thước chuẩn, để sử dụng trong ngành xây dựng và chế tác. ‘Lumber’ thường không được sử dụng để chỉ cây sống, điểm khác biệt với cách sử dụng từ ‘timber’ ở Anh.

Ví dụ: “The contractor ordered ten pieces of 2×4 lumber for the renovation” (Nhà thầu đã đặt mua mười mảnh gỗ 2×4 cho việc cải tạo) – ở đây, ‘lumber’ chỉ gỗ đã được cắt theo kích thước chuẩn, trong trường hợp này là 2×4.

Trong “The lumber yard was filled with various types of wood ready to be sold” (Kho gỗ đã chứa đầy các loại gỗ khác nhau sẵn sàng để bán), ‘lumber’ được sử dụng để chỉ các loại gỗ đã được chế biến và chuẩn bị để bán.

Kết luận

Mặc dù ‘wood’, ‘timber’, và ‘lumber’ đều liên quan đến vật liệu từ cây, nhưng mỗi từ đều có các nghĩa và ngữ cảnh cụ thể. ‘Wood’ là thuật ngữ tổng quát nhất, chỉ vật liệu từ cây dù chưa qua chế biến hay đã chế biến. ‘Timber’ và ‘lumber’ đều chỉ gỗ đã được chế biến, nhưng ‘timber’ còn có thể chỉ cây sống tại Anh. Hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng sẽ giúp bạn sử dụng chính xác trong giao tiếp và viết lách.

5/5 - (3 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN