Guinea pig nghĩa là gì?

90 views
guinea pig nghia la gi

Chào mừng bạn trở lại với chuyên mục thành ngữ tiếng Anh của dịch thuật Lightway! Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cụm từ “guinea pig” – một thuật ngữ thú vị có nguồn gốc khá bất ngờ.

Lightway chuyên cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn luận án tiếng Anh giá rẻ.

Ý nghĩa của “Guinea pig”

Trong tiếng Anh, “guinea pig” có hai ý nghĩa chính. Đầu tiên, nó đề cập đến một loại động vật nhỏ, thân thiện, thường được nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên, trong bối cảnh của bài viết này, chúng ta quan tâm hơn đến ý nghĩa thứ hai: một người hoặc một thứ gì đó được sử dụng trong thử nghiệm hoặc thí nghiệm.

“Guinea pig” được sử dụng để chỉ một cá nhân hoặc nhóm người tham gia vào một thí nghiệm, đặc biệt là các thử nghiệm y khoa hoặc khoa học. Mục đích của việc sử dụng “guinea pig” là để thử nghiệm và đánh giá hiệu quả hoặc tính an toàn của một phương pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

Trong tiếng Việt khi để chỉ thứ gì đó dùng làm thí nghiệm, ta hay gọi là “chuột bạch”.

Nguồn gốc của cụm từ “Guinea pig”

Nguồn gốc của việc sử dụng “guinea pig” như một thuật ngữ để chỉ các thí nghiệm đã có từ lâu. Lịch sử cho thấy rằng, từ thế kỷ 19, con chuột lang (guinea pig) đã được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu y khoa và sinh học do kích thước nhỏ, độ sinh sản nhanh và hệ thống miễn dịch đặc biệt. Kết quả từ những thử nghiệm này thường được áp dụng cho con người, do đó từ “guinea pig” đã trở thành một biểu đạt phổ biến để chỉ người tham gia vào các thử nghiệm hoặc thí nghiệm.

Cách sử dụng cụm từ “Guinea pig”

Ví dụ:

  1. “I’m not your guinea pig! You can’t just experiment with my life.” (Tôi không phải chuột bạch của bạn! Bạn không thể thử nghiệm cuộc sống của tôi.)
  2. “The new technology was tested on a group of volunteers who agreed to be guinea pigs.” (Công nghệ mới đã được thử nghiệm trên một nhóm tình nguyện viên đồng ý trở thành chuột bạch.)

Hy vọng rằng thông qua bài viết này giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa và cách dùng cụm từ Guinea Pig.

4.1/5 - (7 votes)

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN