Phân biệt according to và as per

898 views
according to va as per

According toas per đều được sử dụng để chỉ ra nguồn gốc hoặc cơ sở thông tin của một điều gì đó. Tuy nhiên, sử dụng của chúng có thể khác nhau tùy vào ngữ cảnh.

According to thường được sử dụng khi trích dẫn thông tin từ một nguồn cụ thể, chẳng hạn như một người hoặc một tài liệu nào đó. Nó thường được sử dụng trong văn phong chính thức hoặc trong các bài báo cáo kết quả nghiên cứu, ví dụ: “According to the latest report, the sales have increased by 10%.” (Theo báo cáo mới nhất, doanh số đã tăng 10%).

  1. According to John, the party starts at 7 pm.
  2. According to the weather report, it will rain tomorrow.
  3. According to the survey, 60% of people prefer coffee over tea.

As per cũng có nghĩa tương tự, nhưng thường được sử dụng để chỉ ra các quy định, hướng dẫn hoặc điều khoản hợp đồng. Nó thường được sử dụng trong văn bản chính thức hoặc trong các tài liệu pháp lý. “As per the contract, the payment must be made within 30 days.” (Theo hợp đồng, việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng 30 ngày).

  • As per the instructions, please submit your application by the deadline.
  • As per the contract, the seller is responsible for shipping the product.
  • As per the company policy, employees are not allowed to use their phones during work hours.

Tóm lại, “according to” và “as per” có nghĩa tương đương nhưng thường được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Việc lựa chọn từ nào tùy theo cảm giác của bạn. Nhưng lưu ý rằng, các văn bản pháp lý và tài liệu thương mại “chuộng” as per hơn, trong khi việc dẫn nguồn tài liệu tham khảo thì thường dùng từ according to hơn.

Hướng dẫn cách viết thư tiếng Anh
Thành ngữ tiếng Anh về côn trùng, a bee in your bonnet.

5/5 - (4 votes)

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN