English Study

A barking dog never bites

78 views
barking dog not bites

A barking dog never bites – Con chó nào càng sủa to thì càng không cắn. Tuy câu này không đúng thực tế lắm, nhưng hàm ý của nó khá rõ, những kẻ to mồm hay dọa nạt thì thường không dám động thủ.

  1. “Don’t be afraid of the neighbor’s dog. It often barks loudly but it’s actually quite timid. As the old saying goes, ‘A barking dog never bites.'”
  2. “I’m not worried about his threats. He’s just a barking dog who doesn’t have the power to actually do anything.”
  3. “My boss talks a big game about making changes, but he never actually follows through on any of his promises. He’s like a barking dog that never bites.”

Câu này có nguồn gốc tiếng Pháp, Chien qui aboie ne mord pa, sử dụng rộng rãi thời Trung Cổ, rồi du nhập vào tiếng Anh.

Thành ngữ Don’t look a gift horse in the mouth
Get your goat nghĩa là gì?

5/5 - (3 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN