English Study

Get your goat nghĩa là gì?

96 views
thanh ngu get your goat nghia la gi

Câu nói “Get your goat” là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng để mô tả việc làm phật lòng hoặc chọc tức ai đó. Khi nói rằng điều gì đó “gets your goat”, bạn đang chỉ ra rằng điều đó làm bạn bực mình hoặc tức giận.

Ví dụ 1:

A: Why does John always have trouble with his coworkers?

B: John constantly complains and criticizes their work. It really gets their goat – he often annoys them.

Ví dụ 2:

Sarah easily gets irritated when stuck in heavy traffic. It’s something that always gets her goat.

Ví dụ 3:

Tom can’t stand it when someone repeatedly points out his weaknesses. It always gets his goat.

Thành ngữ tiếng Anh về tình bạn
50 quy tắc viết tiếng Anh: #1 Dồn về bên phải
Những thành ngữ với từ Earth trong tiếng Anh

Nguồn gốc của Get your goat

Nguồn gốc của câu nói này không rõ ràng, nhưng có một số giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết phổ biến là nó xuất phát từ cuộc đua ngựa. Trong những năm 1900, người ta thường giữ một con dê gần ngựa để giúp chúng bình tĩnh và giảm căng thẳng. Khi một đối thủ muốn làm mất tập trung của một ngựa, họ sẽ “ăn cắp” con dê đó, do đó làm tức giận và gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngựa. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác thực cho giả thuyết này.

Một giả thuyết khác là nó có nguồn gốc từ tiếng Pháp “prendre la chèvre,” có nghĩa là “lấy con dê,” một cách nói giảm nhẹ về việc làm tức giận ai đó. Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng rõ ràng để ủng hộ giả thuyết này.

5/5 - (4 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN