English Study

On the side of the angels

18 views
thành ngữ on the side of the angels

Thành ngữ to be on the side of the angels để chỉ một người, hoặc một hành động, thánh thiện và đạo đức, hoặc ủng hộ cho lẽ phải. Cụm từ này được dùng để mô tả một người biết kiên định với điều họ tin là đúng, đấu tranh cho những gì họ cho là lẽ phải.

Trong niềm tin Kitô giáo, thiên thần là những tạo vật thánh thiện, thuần khiết, được chầu hầu bên cạnh Thượng Đế. Trái ngược với ác quỷ là những tạo vật xấu xa, tội lỗi. Tín ngưỡng Kitô giáo thấm đẫm trong đời sống của xã hội phương tây, vậy nên nếu bạn ở bên phía các thiên thần thì tức là bạn chọn ở bên những gì tốt đẹp, đúng đắn. Từ đó mà người ta có thành ngữ to be on the side of the angels.

Thành ngữ này đã được dùng trong tiếng Anh từ thế kỷ thứ 19, từ đó trở nên phổ biến.

Một số ví dụ về cách dùng thành ngữ này:

▶ “She’s always been a tireless advocate for justice, and there’s no doubt that she’s on the side of the angels.

▶ “He took a stand against corruption, even though it put his own safety at risk. He’s definitely on the side of the angels.”

▶ “In this fight for equality, I know that I’m on the side of the angels, and I won’t stop until everyone has the same opportunities.”

Cách viết thư khiếu nại bằng tiếng Anh
Phân biệt Situation và Condition
Tiếng Anh formal (trang trọng) và informal (bình dân) là thế nào?

5/5 - (4 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN