Far from the madding crowd nghĩa là gì?

29 views
far from the madding crowd

Far from the madding crowd là tựa một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả người Mỹ Thomas Hardy, đã được dịch ra tiếng Việt với tựa là Xa Đám Đông Điên Loạn. Về sau cụm từ này được dùng để chỉ vùng quê thanh tĩnh, nơi người ta trốn sự ồn ào của thành thị.

Nguồn gốc cụm từ Far from the madding crowd

Tuy cụm từ chỉ trở nên phổ biến theo sự nổi tiếng của cuốn tiểu thuyết, nhưng tác giả Thomas Hardy mượn nó từ một bài thơ của Thomas Gray, có tên Elegy Written in a Country Churchyard, năm 1751:

‘Far from the madding crowd’s ignoble strife,
Their sober wishes never learn’d to stray;
Along the cool sequester’d vale of life
They kept the noiseless tenor of their way.’
Xa đám đông với thói đời thù ghét
ta trở về với ước vọng đơn sơ
Từ giã phồn hoa về nơi cô quạnh
Sống cuộc đời thanh tịnh từ đây.

Nhưng chính Thomas Gray có lẽ cũng lấy cảm hứng câu nói này từ một công trình khác của William Drummond, có từ năm 1614, viết rằng:

“Farre from the madding Worldlings hoarse discords.”

Hoặc của Edmund Spenser, 1579

“But now from me hys madding mynd is starte, And woes the Widdowes daughter of the glenne.”

4.7/5 - (3 votes)

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN