Bring sand to the beach – Chở củi về rừng

43 views
thanh ngu bringing sand to the beach

Trong cuộc sống có nhiều khi ta bắt gặp những hành động vô nghĩa, thừa thãi, hoặc những việc vô ích, không cần thiết. Ta thường hay dùng thành ngữ chở củi về rừng để mô tả điều ấy, trong tiếng Anh thì người ta có câu bring sand to the beach với ý nghĩa tương tự.

Đi chơi biển thì người ta mang theo đủ thứ, nào là khăn, súng nước, ghế, đồ ăn thức uống v.v. nhưng rõ ràng không ai mang theo cát cả, vì bãi biển mênh mông là cát rồi. Sẽ rất vô nghĩa và thừa thãi nếu bạn mang cát ra bãi biển.

Bring sand to the beatch cũng có nghĩa là overkill, tức là làm một việc gì đó quá mức cần thiết. Thành ngữ này thường đi cùng với từ like. Chẳng hạn: bringing flowers to the opening of a florist is like bringing sand to the beach. (Mang hoa đến tiệm hoa thì khác gì chở củi về rừng).

Ta hãy nghe một đoạn hội thoại:

A: Hey, Ingrid’s yearly party is tomorrow. What are you bringing?

B: I made a great music playlist. The songs I picked will definitely get people up and dancing. What about you?

A: I thought I’d bring my famous spinach dip.

B: Um, your spinach dip? You know, I wouldn’t bring food. Ingrid always makes too much food. And she is such a good cook. Bringing food to her party is like bringing sand to the beach.

A: Well, I know Ingrid makes lots of great food. But she doesn’t make my spinach dip. Every party needs spinach dip!

B: I’ve tasted your spinach dip. No party needs that.

A: Ouch, that is so cold.

B: Why don’t you bring some balloons? Everyone likes balloons.

Ta thường dùng like bringing sand to the beach khi mang một thứ gì đó thừa thãi đến nơi nào đó, nhưng bạn cũng có thể diễn tả những tình huống tương tự với các đối tượng khác. Chẳng hạn like bringing a sandwich to a restaurant.

5/5 - (3 votes)

ĐỌC THÊM:

THƯ VIỆN