English Study

Thành ngữ a woman needs a man like a fish needs a bicycle

825 views
a fish needs bicycle

Ý nghĩa

Thành ngữ a woman needs a man like a fish needs a bycicle là một câu slogan của những người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền (feminist slogan), với hàm ý khôi hài là phụ nữ hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần tới đàn ông. Con cá và chiếc xe đạp không liên quan hay ảnh hưởng gì lẫn nhau.

Nguồn gốc câu nói a woman needs a man like a fish needs a bycicle

Câu nói này thường được cho là của Gloria Steinem, nhưng thật ra Irina Dunn mới là người nói, thời điểm là 1970.

Nguồn gốc câu nói này đến nay rất khó xác định chính xác là ai nghĩ ra. Người ta thường cho là của Gloria Steinem, một nhà hoạt động vì nữ quyền người Mỹ, hoặc của Florynce Kennedy, một nhà hoạt động khác, hoặc của một họa sĩ vô danh đã sơn câu này lên một bức tường tại Đại học Winsconsin, hồi nắm 1969 (có lẽ cũng là một nhà hoạt động vì nữ quyền).

Gloria Steinem đưa câu nói này thành văn bản khi bà viết cho tạp chí Time hồi mùa thu năm 2000:

“In your note on my new and happy marital partnership with David Bale, you credit me with the witticism ‘A woman needs a man like a fish needs a bicycle.’ In fact, Irina Dunn, a distinguished Australian educator, journalist and politician, coined the phrase back in 1970 when she was a student at the University of Sydney. She paraphrased the philosopher who said, ‘Man needs God like fish needs a bicycle.’ Dunn deserves credit for creating such a popular and durable spoof of the old idea that women need men more than vice versa.”

Irina Dunn sau đó xác nhận phien bản câu nói của Steinem vào tháng Một, 2002:

“Yes, indeed, I am the one Gloria referred to. I was paraphrasing from a phrase I read in a philosophical text I was reading for my Honours year in English Literature and Language in 1970. It was ‘A man needs God like a fish needs a bicycle’. My inspiration arose from being involved in the renascent women’s movement at the time, and from being a bit of a smart-arse. I scribbled the phrase on the backs of two toilet doors, would you believe, one at Sydney University where I was a student, and the other at Soren’s Wine Bar at Woolloomooloo, a seedy suburb in south Sydney. The doors, I have to add, were already favoured graffiti sites.”

Thành ngữ khác:
One foot in the grave – đặt một chân vào quan tài
Ý nghĩa thành ngữ Go out on a limb

Sự khiêm tốn của Dunn là rất thích hợp, vì kiểu nói A cần B như C cần D rất quen thuộc với người Mỹ, và cả với chúng ta. Chẳng hạn, trên tờ báo The Hartford Courant, năm 1898, có viết:

The place [Aragon, Spain] didn’t need an American consul any more than a cow needs a bicycle; for it had no trade with America, and no American tourist ever dreamed of stopping there.

2.1/5 - (16 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN