English Study

Những dạng đề bài trong phần thi Writing task 2 của IELTS

42 views
cac cau hoi writing task 2

Dạng 1: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree

Đối với dạng bài opinion, yêu cầu đề bài là thí sinh phải đưa ra quan điểm cá nhân về ý kiến được đề cập trong đề. Hãy chắc chắn ý kiến của bạn được nêu ra và giải thích ý kiến của mình trong phần thân bài.

Dấu hiệu nhận biết là các từ hỏi thường xuất hiện như:

What is your opinion?

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?

Ví dụ: The growing number of overweight people is putting a strain on the health care system in an effort to deal with the health issues involved. Some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum. To what extent do you agree or disagree?

Dạng 2: Discussion (Discuss both views)

Cách viết Writing Task 2 đối với dạng bài có 2 quan điểm về 1 vấn đề, bạn phải nêu ý kiến của mình về 2 quan điểm này. Mỗi quan điểm phải có độ dài tương đương nhau. Nếu đề bài có yêu cầu nêu quan điểm cá nhân thì không cần phải tách riêng 1 đoạn mà chỉ cần lồng ghép vào mở bài hoặc kết bài.

Dấu hiệu nhận biết:

  • Discuss both points of view and give your opinion.
  • Discuss both views and give your opinion.

Ví dụ: Some people think that parents should teach children how to be good members of the society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

Dạng 3: Problem & Solution

Đề bài này yêu cầu người viết chỉ ra nguyên nhân và đưa ra cách giải quyết một vấn đề nào đó. Trong đó 1 đoạn thân bài nói về nguyên nhân, đoạn còn lại là hướng giải quyết.

Dấu hiệu nhận biết:

  • Problem and solution.
  • Cause and solution.

Ví dụ: The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest?

Luyện thi IELTS:
Tổng hợp từ vựng viết bài thi writing task 1 của IELTS
Hướng dẫn viết mô tả biểu đồ đường (line graph) của writing task 1
Dạng đề bài essay trong kỳ thi IELTS

Dạng 4: Advantage and Disadvantage

Advantage and Disadvantage là dạng bài rất dễ nhận ra và chia bố cục. Một đoạn thân bài cho Advantage và đoạn còn lại cho Disadvantage.

Dấu hiệu nhận biết:

  • Discuss the advantages and disadvantages.
  • Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.
  • What are the advantages and disadvantages?

Ví dụ: The development of tourism contributed to English becoming the most prominent language in the world. Some people think this will lead to English becoming the only language to be spoken globally. What are the advantages and disadvantages to having one language in the world?

Dạng 5: 2-part Question

Trong các dạng IELTS Writing task 2, dạng đề này tương đối đơn giản. Đề bài sẽ có 2 câu hỏi và yêu thí sinh trả lời từng câu. Đồng thời nêu ra lý do và ví dụ chứng minh cho câu trả lời của mình. Câu trả lời cho từng câu hỏi là mỗi đoạn thân bài.

Dấu hiệu nhận biết:

Một câu dẫn đề và 2 câu hỏi theo sau.

Ví dụ: In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

4.9/5 - (7 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN