English Study

Viết bài mô tả biểu đồ bánh, biểu đồ cột, và bảng cho writing task 1

132 views
bieu do writing task 1

Cho một đề bài mô tả biểu đồ như sau:

The charts below show the comparison of some kinds of energy production of France in 2 years. (Các biểu đồ bên dưới so sánh sản lượng một số loại năng lượng tại Pháp trong 2 năm.)

Biểu đồ bánh viết writing task 1

Bài miêu tả biểu đồ bánh

The pie charts compare 5 different types of energy sources, namely coal, gas, petrol, nuclear and other, of France in 1995 and 2005. It is clear that gas and coal made up the same and also the biggest proportion of energy production in both examined years; and remarkably, the amount of energy produced from petro decreased in 2005 in comparison with the increase in the use of nuclear and other sources.

In 1995, both gas and coal occupied approximately 29% of the French total energy production. After 10 years, there was a slight rise in those figures to just under 31%.

Roughly 29% of the entire amount of energy in France came from petro in 1995. However, up to the year of 2005, that figure considerably declined be about 10%. Meanwhile, the use of nuclear and other materials to generate energy became more popular, from 6.4 % and nearly 5% in 1995 to around 10% and 9% in 2005 respectively.

Gợi ý: Hướng dẫn viết mô tả biểu đồ đường (line graph) của writing task 1

Phân tích

The pie charts compare 5 different types of energy sources… in comparison with the increase in the use of nuclear and other sources.

Đây là phần mở bài của bài viết. Câu thứ nhất The pie charts compare…1995 and 2005 là cách diễn giải lại đề bài đã cho (The charts below…in 2 years).

Câu thứ 2 It is clear that… nuclear and other sources là tóm tắt những đặc điểm nổi bật nhất có thể nhận thấy qua biểu đồ.

In 1995, both gas and coal occupied approximately 29% of the French total energy production. After 10 years, there was a slight rise in those figures to just under 31%.

Đây là đoạn 1. Đoạn này mô tả một số đặc điểm chính của các biểu đồ bánh đã cho, chẳng hạn như than và gas chiếm khoảng 29% tổng sản lượng năng lượng của Pháp. Những con số này tăng nhẹ sau 10 năm, chỉ quanh quẩn ở mức 31%.

Roughly 29% of the entire amount of energy in France came from petro in 1995. However, up to the year of 2005, that figure considerably declined be about 10%. Meanwhile, the use of nuclear and other materials to generate energy became more popular, from 6.4 % and nearly 5% in 1995 to around 10% and 9% in 2005 respectively.

Đoạn 2 vẫn tiếp tục mô tả các đặc điểm chính của những bánh đã cho. Như năm 2005 thì 29% tổng năng lượng của Pháp đến từ xăng dầu. Nhưng đến 2005 thì con số đó giảm mạnh xuống 10%, còn năng lượng hạt nhân và các vật liệu sản sinh năng lượng khác thì trở nên phổ biến hơn, từ mức 6.4% và 5% năm 1995 tăng lên 10% và 9% vào 2005.

Có thể bạn quan tâm:
[Ebook] Hướng Dẫn Viết Luận cho các Kỳ Thi Tiếng Anh
Gợi ý những kênh Youtube luyện nghe tiếng Anh hiệu quả
Gợi ý lộ trình học tiếng Anh cho người bắt đầu

Bài mô tả biểu đồ cột

Ta có một đề bài như sau:

The chart below indicates the number of people who have heart attacks every year in the US. (Biểu đồ bên dưới cho biết số người bị đột quỵ hàng năm tại Mỹ.)

viết mô tả biểu đồ cột writing task 1

Bài miêu tả

The chart gives data about the differences in the annual number of men and women of three age groups who suffer from heart attacks in the USA. It is clear that as people grow older, the risk for heart attack increases; and it can also be seen from the chart that heart attacks often happen to men rather than women.

At the age of 29 to 44, 123 thousand female patients have heart attacks, while the figure for women is only 3 thousand. Remarkably, from 45 to 64 years old, there are 424 thousand men who undergo heart attacks and 136 thousand was the number of women suffering from the same medical situation.

440 thousand men are recorded to have heart attacks when they reach their 65 or higher while the figure for women of the same age is only 374 thousand.

Phân tích

Câu đầu của đoạn giới thiệu The chart gives data… heart attack in the USA là cách diễn giải lại đề bài (paraphrase) (The chart below…in the USA).

Câu thứ 2 It is clear that… rather than women là tóm tắt những đặc điểm nổi bật nhất.

Đoạn thứ 1 At the age of 29… same medical situation và đoạn thứ 2 440 thousand… 374 thousand lần lượt mô tả những đặc điểm chính.

5/5 - (1 vote)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN