English Study

Hướng dẫn viết mô tả biểu đồ đường (line graph) của writing task 1

461 views
thi viet writing task 1 bieu do duong

Cho đề bài như sau:

The graph below shows the consumption of fish and some different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.

(Biểu đồ bên dưới là tổng sản lượng tiêu thụ cá cùng một số loại thịt tại châu Âu trong khoảng thời gian từ 1979 đến 2004. Và dưới là bài viết mẫu để chúng ta cùng phân tích xem nó hay dở thế nào.)

Biểu đồ đường thi writing task 1

Bài mô tả biểu đồ đường

The line graph above illustrates the amount of fish and three other kinds of meat namely lamb, beef and chicken that people of a European country consumed during the period of 1979 and 2004. Overall, the consumption of fish showed small degree of fluctuation; meanwhile, the figure for Lamb, Beef and Chicken changed dramatically from the year of 1979 to 2004.

Starting with more than 50 grams for each individual per week in 1979, the amount of Fish slightly declined for the next five years until 1984, followed by fifteen years of stability. In 1999, this amount decreased a little and then nearly remained unchanged until 2004.

However, Lamb and Beef consumption with very high starting points of 150 grams and more than 200 grams per person per week respectively experienced many years of up and down and had the main tendency to diminish up to the year of 2004. Unlike these two kinds of food, the consumption of Chicken with a rather lower start than Lamb tended to soar and reached its peak of more than 250 grams for each person a week in 2003 and stopped in 2004 with a small decline.

Phân tích bài mô tả biểu đồ đường writing task 1

The line graph above illustrates the amount of fish and three other kinds of meat namely lamb, beef and chicken that people of a European country consumed during the period of 1979 and 2004. Overall, the consumption of fish showed small degree of fluctuation; meanwhile, the figure for Lamb, Beef and Chicken changed dramatically from the year of 1979 to 2004.

Câu này là diễn giải lại (paraphrase) đề bài đã cho: The graph below show the consumtion of fish and some different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.

Câu thứ hai: The overall, the consumption… 1979 to 2004 là tóm tắt những xu hướng chính của 4 line trong biểu đồ.

Starting with more than 50 grams for each individual per week in 1979, the amount of Fish slightly declined for the next five years until 1984, followed by fifteen years of stability. In 1999, this amount decreased a little and then nearly remained unchanged until 2004.

Đoạn thứ nhất này mô tả lượng tiêu thụ Cá đã thay đổi trong khoảng thời gian đã cho.

However, Lamb and Beef consumption with very high starting points of 150 grams and more than 200 grams per person per week respectively experienced many years of up and down and had the main tendency to diminish up to the year of 2004. Unlike these two kinds of food, the consumption of Chicken with a rather lower start than Lamb tended to soar and reached its peak of more than 250 grams for each person a week in 2003 and stopped in 2004 with a small decline.

Đoạn thứ 2 này mô tả lượng tiêu thụ các thực phẩm khác trong khoảng thời gian đã cho.

Luyện thi viết IELTS
Tiêu chí Band điểm của IELTS writing task 1
Dạng đề bài essay trong kỳ thi IELTS
Những lưu ý quan trọng khi viết writing task 1 thi IELTS

Lưu ý:

  • Đừng liệt kê số liệu trong câu tóm tắt
  • Đừng mô tả riêng lẻ từng đường. Hãy có sự so sánh giữa chúng.
  • Sử dụng thì quá khứ cho những năm trong quá khứ, thì tương lai cho những năm trong tương lai.
  • Đừng dùng thể bị động, thể hoàn thành, hay thể tiếp diễn.

Một số từ vựng mô tả sự thay đổi

Một số từ vựng mô tả sự thay đổi
5/5 - (4 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN