English Study

Thành ngữ A rising tide lifts all boats – Nước dâng thì thuyền lên

419 views
a rising tide lift all boat

A rising tide lifts all boats là một thành ngữ tương đối mới so với hầu hết những thành ngữ tục ngữ khác đã có từ thời xa xưa. Thành ngữ này ý là nếu nền kinh tế được cải thiện thì mọi thành phần trong nền kinh tế ấy cũng sẽ khởi sắc, mọi doanh nghiệp và công ty đều sẽ được hưởng lợi.

Ví dụ:

Thanks to the economy doing so well lately, our business has been booming. I guess it’s really true what they say, that a rising tide lifts all boats.
Nhờ tình hình kinh tế khởi sắc mà sau này công ty chúng tôi bùng nổ. Quả như người ta nói, nước dâng thì thuyền lên.

Đọc thêm:
A King’s ransom – Giá trị liên thành
A penny for your thoughts – Bạn đang nghĩ gì đó
A golden key can open any door – Có tiền mua tiên cũng được

Nguồn gốc câu thành ngữ A rising tide lifts all boats

Câu nói này được cho là bắt nguồn từ một bài diễn văn của tổng thống John. F. Kennedy, đọc năm 1963, trong đó ông hứa là sẽ tiếp tục bảo vệ châu Âu.

As they say on my own Cape Cod, “A rising tide lifts all the boats.”

Như khi tôi đi thuyền người ta vẫn nói, nước dâng thì thuyền lên.

The rising tide Lifts All the Boats vốn là slogan của Hiệp Hội Tân Anh Quốc (New English Council) từ năm 1950.

Khi tổng thống Kennedy phát biểu câu này, ý ông là cái gì tốt cho châu Âu thì cũng sẽ tốt cho thế giới. Tuy bài phát biểu của Kennedy làm cho câu nói trở nên nổi tiếng, nhưng cả ông lẫn Hiệp hội kia đều không phải là người sáng tạo ra câu nói này.

Nó đã xuất hiện trong một bài báo đăng trên tờ The Herald News từ năm 1919. Bài báo nói về việc các tổ chức tôn giáo gọi vốn cho công cuộc truyền giáo:

Some inquiries are already heard concerning work at home, if so much is to be given abroad. The reply of this in charge of the campaign is that a rising tide lifts all boats.

Ta đã nghe một số đòi hỏi liên quan đến công ăn việc làm ở quê nhà, sẽ ra sao nếu quá nhiều người ra nước ngoài làm. Câu trả lời đó là chiến dịch này cũng giống như thủy triều dâng sẽ nâng mọi con thuyền lên.

Và có nhiều bài báo khác cũng từng nhắc tới câu nói này trước Kennedy. Tất cả chúng hầu như đều chỉ nói về công việc tôn giáo, như một bài trong tờ The Greensboro Daily News, tháng Một, 1915:

“The rising tide lifts all ships.” The direct plan for improvement by every Christian Endeavor society is to identify itself with all union movements.

5/5 - (3 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN