English Study

All Right và Alright khác nhau thế nào?

761 views
all right và alright

Hai từ All Right và Alright đều dùng để miêu tả thứ gì đó tốt đẹp, hoặc có thể chấp nhận, ổn thỏa. Chúng ta thường dùng chúng thay cho cách nói Okay. Nhưng giữa chúng có khác biệt gì không?

All right

Ta hãy bắt đầu với tính từ hai chữ này. Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy all right nghĩa là tạm được, chỉ một cái gì đó không thực sự nổi bật hay đặc biệt:

That writer’s first book was great but her second one was just all right.
Cuốn sách đầu tiên của tác giả đó rất hay, nhưng cuốn thứ hai chỉ tạm ổn.

Chúng ta cũng dùng all right để nói về sức khỏe của ai đó. Nó có nghĩa là người đó vẫn khỏe, vẫn tốt, không bệnh tật gì.

I asked Mom if she was feeling better and she said she was all right.
Tôi hỏi mẹ xem bà có thấy khỏe hơn không, và bà nói bà ổn.

Bạn cũng có thể nghe từ all right được dùng như một trạng ngữ, đi với những động từ như seem.

The milk is a week old, but it seems all right, because it doesn’t smell bad.
Sữa đó đã một tuần rồi, nhưng có vẻ vẫn ổn, vì không thấy có mùi.

Bạn cũng có thể nghe thấy người ta đặt all right ở đầu hoặc cuối một câu phát biểu (statement):

Let him know I stopped by, all right?
Bảo anh ấy là tôi đã ghé quá, được không?

So, you’re free tonight? All right, let’s go to the movies.
Vậy tối nay bạn rảnh hả? Vậy được, ta đi xem phim.

Có thể bạn quan tâm:
Cosmos và Universe khác nhau thế nào?
Sự khác biệt giữa câu bị động và câu chủ động trong tiếng Anh

Alright

Ta hãy nói về từ alright.

Đây là một ví dụ về sự thay đổi của từ ngữ theo thời gian. Ta hoàn toàn có thể dùng alright y như all right, vì thực ra alright chính là all right do người ta nói lâu ngày mà thành ra một từ. Trong văn viết thì alright kém trang trọng hơn. Các chuyên gia ngôn ngữ nói rằng cách viết này ngày nay đang phổ biến dần. Một số từ cũng có cách hình thành tương tự như alright already (all ready), và altogether (all together). Khi bạn muốn động viên ai đó thì có thể nói:

Everything is going to be alright. (Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi).

Trong nhiều bộ phim hoặc bài hát, bạn sẽ rất hay bắt gặp từ all right được nói kiểu lặp lại, như bài hát Hey Ya của Outkast dưới đây:

I say what’s, what’s cooler than being cool? (Ice Cold!)
All right, all right, all right, all right, all right, all right, all right, all right
All right, all right, all right, all right, all right, all right
Okay now, ladies (Yeah?)

Tuy nhiên, ta cũng cần biết rằng nhiều người nói tiếng Anh coi alright là một từ sai chính tả.

4.8/5 - (5 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN