Câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng Anh dễ học, phải không?

Câu hỏi đuôi (tag question) là dạng câu hỏi thêm vào sau một phát biểu nhằm muốn nghe nghe xác nhận lại thông tin mà ta đưa ra xem có đúng không.
câu hỏi đuôi trong tiếng anh
98 views
Nội dung

Câu hỏi đuôi (tag question) là gì?

Câu hỏi đuổi (tag question) là một câu hỏi ngắn gắn vào phía sau một câu khẳng định (statement). Cấu trúc của câu hỏi đuôi sẽ bao gồm đại từ (pronoun) + trợ động từ (như be, have) được chia một cách phù hợp. Nếu câu hỏi đuôi ở dạng phủ định thì chúng ta có thể viết tắt như bình thường vẫn làm với trợ động từ đó. Vi dụ một người bạn hỏi:

That’s a picture of your grandson, isn’t it?

Và được trả lời:

Yes, it is. That picture is from when he was two. He’s a lot taller now.

Mục đích của câu hỏi đuôi

Trong ví dụ trên, người đặt câu hỏi muốn xác nhận thông tin mà họ biết xem có đúng như vậy không. Vậy nên anh ta mới bắt đầu bằng một câu khẳng định That’s a picture of your grandson, sau đó thêm vào một câu hỏi đuôi ở dạng phủ định isn’t it. Và người trả lời xác nhận thông tin là đúng, bức ảnh đúng là chụp cháu nội ông ấy.

Người nói tiếng Anh sử dụng câu hỏi đuôi để thúc giục đối phương phản hồi. Khi đi học bạn sẽ thấy giáo viên thường xuyên dùng tag question:

You remember the history lesson from last week, don’t you? (Các em vẫn nhớ bài lịch sử tuần trước, đúng chứ?)

Một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ nói rằng đàn ông dùng câu hỏi đuôi thường xuyên hơn phụ nữ. Họ cho rằng câu hỏi đuôi thể hiện uy quyền của người đàn ông trong các cuộc trò chuyện. Một số khác nói rằng phụ sử sử dụng một kiểu câu hỏi đuôi khác để khiến cho cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng và suân sẻ hơn.

Dù bạn là nam hay nữ thì khi dùng câu hỏi đuôi thì tức là bạn đang kỳ vọng một câu trả lời xác nhận. Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào loại câu hỏi đuôi của bạn. Chúng ta hãy điểm qua một vài loại phổ biến dưới đây:

Câu khẳng định + câu hỏi đuôi phủ định (negative tags)

Trước tiên chúng ta hãy nói về các câu hỏi đuôi theo sau những câu khẳng định với động từ be. Chúng thường được viết tắt. Khi đi với câu khẳng định thì câu hỏi đuôi sẽ ở dạng phủ định to be + not, và viết tắt. Động từ trong câu hỏi đuôi sẽ được chia theo đại từ. Ta xem một vài ví dụ:

They are walking to school, aren’t they?

She is talking the bus, isn’t she?

I am supposed to be sitting here, aren’t I?

You’re the match teacher, aren’t you?

Trong các ví dụ trên người ta đã nghịch đảo vị trí đại từ và động từ trong câu hỏi đuôi. They are trở thành aren’t they?she is trở thành isn’t she?

Nếu các câu phát biểu sử dụng động từ khác chứ không phải to be thì câu hỏi đuôi sẽ dùng trợ động từ do hoặc have. Ví dụ, trong bài hát A Little Time có câu:

You need a little room for your big head,

Don’t you, don’t you

Your face has been looking like that for hours

Hasn’t it, hasn’t it?

Nếu ta đặt câu hỏi đuôi phủ định, thì tức là ta đang kỳ vọng một câu trả lời khẳng định.

Hỏi: It’s raining out, isn’t it?

Đáp: Yes, it is.

Câu phủ định + câu hỏi đuôi khẳng định (positive question)

Giờ ta hãy xem những câu hỏi đuôi đi với một câu phủ định. Chúng sẽ ở dạng khẳng định. Bạn có thể dùng loại câu hỏi này để xác nhận xem những gì bạn nghĩ có đúng không, và bạn kỳ vọng một câu trả lời phủ định.

Hỏi: You don’t eat all the cake, do you?

Đáp: No, I don’t.

Các câu phủ định với câu hỏi đuôi khẳng định không phổ biến bằng loại bên trên. Chúng chỉ đơn giản đảo lại trật tự mà thôi. Người ta thường dùng câu khẳng định + đuôi phủ định hơn.

cách đặt câu hỏi đuôi trong tiếng anh

Tiếng Anh hay tiếng Mỹ

Câu hỏi đuôi cũng là một khác biệt lớn giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ. Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, sau khi phân tích dữ liệu máy tính, phát hiện ra rằng người Anh sử dụng câu hỏi đuôi nhiều gấp chín lần so với người Mỹ!

Học văn phạm tiếng Anh:
Sử dụng liên từ (transition words) thông dụng trong tiếng Anh
Tìm hiểu cấu trúc adjective + preposition (tính từ + giới từ)
Hỏi người khác làm nghề gì bằng tiếng Anh?

Thay đổi âm điệu ở câu hỏi đuôi

Âm điệu (intonation) hay cung giọng (pitch) sẽ thể hiện mục đích của câu hỏi đuôi. Nếu người nói đang muốn xác nhận thông tin của họ, thì họ sẽ lên giọng:

Adam works at Lightway, doesn’t he?

Nếu người nói rất chắc chắn về điều mình đang nói và tin rằng người nghe sẽ xác nhận với mình, thì họ sẽ xuống giọng:

It’s a nice day, isn’t it?

Cuối bài, mời các bạn nghe một bài hát nổi tiếng của Carly Simon, bài hát mang tên You’re So Vain.

Trong bài bạn sẽ bắt gặp câu hỏi đuôi:

You’re so vain, you probably think this song is about you

You’re so vain, I’ll bet you think this song is about you

Don’t you? don’t you?

Đánh giá
CHIA SẺ