English Study

Phân biệt sự khác nhau giữa Also, too, và As well

400 views
too và as well và also

Also, too, và As well đều có nghĩa tương tự là ngoài ra, cũng, cũng như. Nhưng chúng có khác biệt về cách dùng, sắc thái câu văn, và vị trí trong câu, mức độ trang trọng. Trong bài viết này, hãy cùng nhóm dịch thuật Lightway tìm hiểu cách phân biệt giữa Also, too và As well

too và as well và also
Hai anh em sinh đôi, too, also, và as well nghĩa là “cũng vậy”

Khi nào thì sử dụng từ nào

Too là cách nói bình dân nhất nhưng cũng là lựa chọn tốt nhất khi bạn dùng tiếng Anh-Mỹ.

As well hơi trang trọng hơn một chút, và ít phổ biến hơn đối với văn nói tiếng Anh. Nhưng trong văn viết thì nhiều người vẫn dùng.

Also thì nói chúng thường được dùng trong văn viết chứ ít ai nói.

Cách sử dụng too

Chúng ta thường đặt too ở cuối câu

Gill’s having chicken. I’ll probably have chicken too.

She looks really tired and she must be really hungry too.

Ví dụ khác

Jerome is going to Mardi Gras

I’m going to Mardi Gras, too!

Người ta cũng dùng as well trong câu trên, nhưng nghe sẽ hơi nghiêm túc.

I’m going to Mardi Gras as well.

Too có thể nằm ngay sau chủ đề, nếu nó đề cập trực tiếp đến chủ ngữ ấy. Too ít khi nằm sau một khiếm khuyết động từ hoặc một trợ động từ. Đôi lúc chúng ta đặt dấu phẩy vào trước và sau too.

I too thought she looked unwell

We, too, have been very pleased to receive the prize on her behalf.

Không viết: We have too been very pleased…

Too đặc biệt phổ biến trong một số câu nói quen thuộc hoặc cách diễn đạt cố định, chẳng hạn lời chúc, lời ước, và trong những câu trả lời bao gồm một đại từ duy nhất.

A: Enjoy the play

B: Thanks. you enjoy your evening too. (trong câu chúc như thế này người ta sẽ không dùng as well hay also)

A: I need to go to the gym

B: Yeah, me too.

Trong các mệnh đề so sánh thì as well too thường được dùng hơn là also.

Ví dụ, một khách hàng tại bưu điện đang mua tem hạng 1 và tem hạng 2

Give me a book of ten first and a book of ten second as well then please (trong những câu tương tự thế này người ta sẽ không nói… and a book of ten second also then please.)

(Tại Anh, khi bạn gửi thư thì có thể chọn dán tem hạng 1 hoặc hạng 2, tem hạng 1 thì gửi nhanh hơn, tính cả ngày nghỉ cuối tuần. Tem thư thường được bán theo lô, gọi là book. Như câu trên book of ten first nghĩa là mười con tem hạng 1)

Nói về As well

Trong văn nói tiếng Anh:

As well được dùng phổ biến hơn trong văn nói, chứ ít dùng trong văn viết, và trong văn nói cũng phổ biến hơn also.

As well hầu như luôn luôn nằm ở cuối câu.

Ví dụ. [trong một nhà hàng. Khách hàng A đặt món với phục vụ B]

A: I’ll have steak please

B: Yes

A: And I’ll have the mixed vegetables as well

Khi nào thì dùng also

Also phổ biến trong văn viết, và ít dùng trong văn nói. Từ also có thể xuất hiện nhiều nơi trong câu hoặc mệnh đề, đầu cũng được mà cuối cũng được. Một số trường hợp cụ thể như sau.

Khi nằm ở đầu câu thì also dùng để dẫn sang một chủ đề mới, và nhấn mạnh điều nó sắp nói tới.

We’re so excited. Also, we brought a surprise

It’s very humid. Also, you can easily get sunburnt.

[trên điện thoại]

OK, I’ll phone you next week and we can discuss it then. Also, we need to decide who will be going to Singapore.

phân biệt too also và as well

Nhưng also thường xuất hiện ở các vị trí khác hơn, chẳng hạn như đứng trước động từ chính

We’re so excited. We also brought a surprise

She works very hard but she also goes to the gym every week.

Sau trợ động từ

I’ve been working in the garden this week, and I’ve also been reading a lot.

Trong những câu dùng động từ to be thì also sẽ đi sau be

I am also really excited.

Khi đặt ở cuối câu thì also thường dùng để kết nối hai cụm từ. Nhưng chúng ta dùng as well too thay vì also ở cuối câu, nhất là trong văn nói.

She contacted him in the office but he didn’t answer the phone. His mobile phone was silent also. (Hoặc His mobile phone was silent too. or … was silent as well.)

Đọc thêm:
Sự khác nhau giữa Sentence và Statement
Sorry và Excuse Me khác nhau thế nào?
Phân biệt sự khác nhau giữa house và home

Thể phủ định

Cuối cùng, cả ba trạng từ này cũng đều không được dùng trong những câu phủ định. Thay vào đó người ta dùng either hoặc neither.

I can’t go to Mardi Gras this year.

That’s sad. Neither can I.

I can’t either.

Thêm một ghi chú nhỏ cho từ too. Từ này sẽ có một nghĩa khác 

Nhầm lẫn phổ biến khi sử dụng also, as well too

Chúng ta không dùng as well để bắt đầu một câu một hoặc mệnh đề. As well gần như luôn luôn nằm ở cuối một mệnh đề.

I just ignored it. I think everybody else did as well

Không viết: As well I think everybody else did.

4.8/5 - (14 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN