English Study

Lắng nghe và phân biệt Can và Can’t

36 views
can va cant

Bạn có bao giờ gặp bối rối trong việc phân biệt Can và Can’t khi nghe người ta nói tiếng Anh không. Nếu có thì bạn yên tâm, đó cũng là lo lắng chung của nhiều người. Chúng ta rất khó nghe ra được hai từ này một cách rõ ràng. Chẳng hạn như khi nghe một chương trình phát thanh hoặc xem một video, chúng ta khó biết được họ đang nói can touch hay can’t touch, can tell hay can’t tell, can take hay can’t take. Và có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên, ngay cả người nói tiếng Anh bản xứ cũng gặp rắc rối khi phân biệt giữa hai từ này.

Trong bài biết này, nhóm dịch thuật Lightway sẽ cung cấp cho các bạn một số mẹo nhỏ có thể sẽ hữu ích cho chúng ta khi phân biệt can can’t.

– Khác biệt về nguyên âm

– Khác biệt về nhấn trọng âm

– và khác biệt về âm đuôi của can’t

Những khác biệt về nguyên âm và nhấn trọng âm giữa can và can’t

Trước tiên chúng ta hãy nói về hai sự khác biệt này, vì chúng có mối liên hệ với nhau.

Cho hai câu ví dụ sau đây:

I can take you to the place today.

I can’t take you to the place today.

Trong câu đầu, can take, âm /æ/ thông thường sẽ được lược bỏ, khiến ta nghe thành âm schwa. Âm schwa này tương tự với âm /ʌ/, nhưng yếu hơn. Còn trong câu phủ định thứ hai, can’t take, thì từ can’t dùng đúng nguyên âm /æ/. Trong can’t thì nguyên âm không bị lược bỏ.

khác biệt giữa can và can't

Sự khác biệt về phát âm này liên hệ với cách nhấn trọng âm – chúng khác nhau về độ mạnh và độ dài khi chúng ta phát âm chúng trong cụm từ hoặc trong câu.

Trong can take ta sẽ nghe từ take lớn hơn, dài hơn can. Còn trong can’t take thì ngược lại, can’t sẽ được nhấn mạnh hơn và kéo dài hơn take.

Âm tắc ở thanh hầu (glottal stop)

Một cách khác để nói về dạng khẳng định và phủ định của can đó là sự khác biệt về cái mà gọi là glottal stop (âm tắc ở thanh hầu). Đó là một âm tắc xảy ra rất nhanh khi bạn khép dây thanh quản để kết thúc hơi bật ra.

Trong tiếng Anh Mỹ thì chúng ta dùng âm tắc thanh hầu cho nhiều loại âm khác nhau, bao gồm -t như trong từ can’t don’t.

Vậy các bạn hãy thực hành nghe thật nhiều những âm này nhé. Qua thời gian rèn luyện chắc chắn bạn sẽ phân biệt được chúng.

Và đó là chia sẻ của nhóm dịch thuật Lightway về cách phân biệt can can’t khi nghe tiếng Anh.

Đánh giá

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN