Văn Phạm Mỗi Ngày

Some, a hoặc an và danh từ (không) đếm được

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về các danh từ đếm được và không đếm được. Qua đó, học cách dùng some, not, a hoặc an một cách chính xác.

dùng some a và an
Đăng ngày:

Chào các bạn đến với chuyên mục Văn phạm mỗi ngày của nhóm dịch thuật Lightway. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về các danh từ đếm được và không đếm được. Qua đó, học cách dùng some, a hoặc an một cách chính xác.

Trong chuyên mục này, Lightway cũng có một số bài bàn về danh từ đếm được và không đếm được. Some, a hoặc an cũng là những lượng từ trong tiếng Anh.

Danh từ đếm được là một thứ gì đó bạn có thể đếm, và có thể tạo số nhiều cho nó, như two trees, five girls v.v. Danh từ không đếm được thì về mặt ngữ pháp luôn luôn là số ít. Ví dụ, rice là một danh từ không đếm được, dù nó được dùng để chỉ chung rất nhiều hạt gạo. Bạn cũng có thể đếm được ly nước, nhưng không thể đếm được nước, nhưng nếu là các loại nước khác nhau thì lại có thể đếm được.

Dùng some cho các danh từ không đếm được

Chúng ta có thể đếm songs (các bản nhạc), nhưng không thể đếm được music (âm nhạc), vậy tức là song là danh từ đếm được, còn music là danh từ không đếm được.

John wrote two songs last week

His band plays New Age music.

Với thể số ít của danh từ đếm được, chúng ta dùng a trước danh từ nêu danh từ đó bắt đầu bằng một phụ âm, và an nếu nó bắt đầu bằng một nguyên âm. Có một số ngoại lệ, nhưng quy tắc này áp dụng cho hầu hết mọi trường hợp. Ví dụ:

They have an office on the first floor

I left a banana on the table for you.

Với số nhiều của danh từ đếm được thì dùng sẽ dùng some thay vì a hoặc an.

Some businesses have closed on my street

I gave her some apples to take to her mother

Dùng some cho danh từ không đếm được

Giờ hãy nói về danh từ không đếm được. Liệu chúng ta có thể dùng a an, hay có nhất thiết phải dùng some hay không? Xem các ví dụ sau:

You should come inside – there is some bad weather coming

The children asked for some money to buy books

Chúng ta không nói a weather hay a money. Từ some là một tính từ nghĩa là một số lượng không xác định, nên nó có thể kết hợp với các danh từ không đếm được. Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải thêm tính từ hay mạo từ trước các danh từ số nhiều.

some a và an và danh từ đếm được và không đếm được

Chúng ta hãy thử so sánh cặp danh từ đếm được, như letter (cách viết thư tiếng Anh), và không đếm được, như mail (thư tín):

Sandy found a letter from her sister when she pulled some mail out of the box

Một cặp từ tương tư như thế là cloud – đếm được – weather – không đếm được.

There is not a cloud in the sky, so we should have some dry weather for the party.

Và ngay trên trang Lightway này, mỗi ngày ad đều viết một hoặc hai story – đếm được – để cập nhật cho các bạn knowledge – không đếm được.

The editor asked me to writer a story about some news from Asia

Tóm lại, bạn có thể dùng a hoặc an trước các danh từ đếm được số ít, và some trước danh từ đếm được và cả không đếm được số nhiều.

Đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong chuyên mục Văn phạm mỗi ngày của nhóm dịch thuật Lightway. Hẹn gặp lại các bạn.

5/5 - (3 votes)

BÀI LIÊN QUAN