English Study

Phân biệt sự khác nhau giữa when và while

125 views
while và when

Đây là chuyên mục How Different của nhóm dịch thuật Lightway. Chuyên mục tập trung giải thích sự khác nhau giữa một số cặp từ mà chúng ta thường lẫn lộn, tương tự nhau, hoặc khó biết cách phân biệt. Và cặp từ chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay đó là sự khác nhau giữa when while. Khi nào thì sẽ sử dụng từ nào, và mỗi từ khác nhau thế nào về ý nghĩa?

When và while đều là liên từ

Các nhà văn phạm xếp cả hai từ này vào một nhóm từ gọi là subordinating conjunctions, tức là liên từ. Chúng được dùng để nối hai mệnh đề phụ vào mệnh đề chính của một câu. Mệnh đề phụ là một phần của câu nhằm làm cho mệnh đề chính thêm rõ nghĩa. Ví dụ:

I read Tony’s email when I started work today. (Tôi đọc email của Tony khi bắt đầu làm việc hôm nay)

Mệnh đề chính của câu trên là I read Tony’s email. Mệnh đề phụ bổ nghĩa là when I started work today. Từ nối giữa hai phần đó là when, cho chúng ta biết thời điểm mà nhân vật tôi đọc email. Hai sự kiện được nối bằng từ when gần như xảy ra cùng lúc.

Ta lại để ý hành động read start là những động từ được chia ở thể quá khứ đơn. Đây là điểm quan trọng trong sự khác nhau giữa when và while.

  Liên từ while

  Giờ ta hãy xem ví dụ sau:

  While I was making lunch, the phone rang

  Hành động thứ nhất được chia ở thì tiếp diễn, tức là hành động nấu ăn đó đang diễn ra và chưa kết thúc. Mệnh đề chính của câu là the phone rang là thì hiện tại đơn, và là hành động xảy ra tại một thời điểm xác định.

  cách sử dụng while

  Liên từ when

  Trật từ các sự kiện trong câu sẽ quyết định việc ta nên dùng when hay while. Nếu câu trên ta đổi lại dùng when thì nó sẽ thành:

  When the phone rang, I was making lunch

  Ở đây, liên từ when nằm trong mệnh đề phụ chia ở thì quá khứ đơn, the phone rang.

  cách sử dụng when

  Vậy quy tắc chung là, ta dùng while đối với hành động đang diễn ra, tức động từ sẽ chia ở thể tiếp diễn. Và dùng when đối với hành động đơn lẻ, với động từ chia ở thể đơn.

  Và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay về sự khác nhau giữa when while. Hy vọng hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu dịch thuật tiếng Anh, hãy liên hệ nhóm mình nhé.

  4.8/5 - (5 votes)

  ĐỌC THÊM


  BÀI LIÊN QUAN