English Study

Phân biệt Between và Among

67 views

Các bạn phân biệt Between và Among thế nào, đâu là sự khác nhau giữa between among? Nhiều người nghĩ rằng between sẽ dùng khi nói về hai đối tượng, còn từ ba đối tượng trở lên thì ta thường dùng among.

Between you and me, there’s always a difference of character (Giữa bạn và tôi luôn có sự khác nhau về tính cách)

Among us there is an artist (Trong số chúng ta có một nghệ sĩ)

Nhưng sự khác nhau có thực sự chỉ vậy không. Đó sẽ là vấn đề mà nhóm dịch thuật Lightway sẽ giải đáp trong bài viết này. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Trước tiên ta thấy rằng cả hai từ này đều là giới từ (preposition), tức là những từ được dùng với danh từ, cụm danh từ, hoặc đại từ để chỉ phương hướng, vị trí v.v. Và có thể nói rằng, giới từ là một vấn đề khó trong tiếng Anh. Đôi lúc các giới từ có sự khác biệt rõ ràng trong cách sử dụng, nhưng đôi lúc chung mang cùng ý nghĩa với nhau trong một số ngữ cảnh. Về sự khác nhau giữa between và among, cụ thể như sau.

Among

Chúng ta hãy bắt đầu với among. Đa số trong các trường hợp thì từ among diễn tả ý tưởng về một nhóm người hoặc đồ vật

Ví dụ, tiên tức thời gian gần đây thường nói rằng:

The coronavirus is spreading quickly among members of the community

Trong trường hợp này, among nghĩa là trong số một nhóm người. Among cũng có thể dùng để nói rằng một nhóm người hoặc vật có liên quan, hoặc cùng bị tác động bởi một thứ gì đó.

The new rules have led to increased competition among local businesses.

Among có thể chỉ sự hiện diện của một nhóm người. Tin tức trên báo chí cùng thường viết

The prime minister was standing among his supporters.

Between trong sự khác nhau giữa between và among

Between thường dùng để chỉ sự phân chia, chẳng hạn như:

The ball is between the tree and the house

Trong trường hợp này thì between chỉ khoảng không phân chia hai vật – cái cây và căn nhà

Between cũng có thể là khoảng thời gian phân chia hai hành động, chẳng hạn như:

If you want to stay healthy, you should drink plenty of water between meals.

Đôi lúc among between nghĩa giống nhau

Trong nhiều trường hợp thì among được dùng để chỉ một nhóm người hoặc đồ vật, và between dùng để chỉ hai người hoặc hai đồ vật

Nhưng sự khác nhau ấy không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Trong một số trường hợp thì between among rất giống nhau về nghĩa. Chúng ta xem thử hai ví dụ dưới đây, cả hai đều trích trong Từ điểu Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary:

They compared the cars but found few differences between them.

They compared several new cars but found few differences among them.

Trong cả hai trường hợp giới từ đề chỉ một nhóm các đồ vật được so sánh hoặc xem xét.

Như nhiều vấn đề khác trong tiếng Anh, chúng ta có những quy tắc chung hoặc những nghĩa chung, và luôn có những ngoại lệ đối với những quy tắc chung ấy. Vậy các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment nhé.

Bên trên là chia sẻ của nhóm dịch thuật Lightway về sự khác nhau giữa between và among.

5/5 - (7 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN