English Study

Phân biệt City, District, County, và Town

4,346 views

Chắc hẳn khi viết hoặc đọc địa chỉ, hoặc dịch thuật các địa chỉ từ tiếng Việt qua tiếng Anh, tiếng Anh qua tiếng Việt, chúng ta ít nhiều sẽ gặp bối rối về sự khác nhau giữa City, District, County, Town. Nhìn chung ta thường dịch chúng là Thành phố, Quận huyện, Hạt, và Thị trấn. Nhưng chúng có khác biệt thế nào về ý nghĩa. Trong bài viết này, nhóm dịch thuật Lightway sẽ đưa ra cho các bạn một cách giải thích.

Về sự khác nhau giữa City, District, County, Town thì trước tiên chúng là cách phân chia đơn vị hành chính của một quốc gia, tuần tự theo thứ bậc lớn nhỏ, cái nọ bao hàm cái kia. Tương tự như những lớp vỏ của một củ hành, lớp ở ngoài sẽ lớn hơn và bao lấy lớp ở trong.

Nhưng không phải quốc gia nào cũng xếp thứ tự những từ ấy giống nhau. Ở đây chúng ta cùng khảo sát nước Mỹ

Tại Mỹ, từ State được sử dụng thay vì Province.

State (bang) là một phần lãnh thổ có luật pháp riêng về một số lĩnh vực. Nhưng nó vẫn chịu kiểm soát của chính quyền liên bang.

Nước Mỹ có 50 state, Texas, New York, California v.v.

Mỗi state như thế sẽ có nhiều thành phố (city), nhiều quận (district), nhiều hạt (county), và nhiều thị trấn (town)

Thành phố (city) lớn hơn thị trấn. Các thành phố nổi tiếng tại Mỹ là New York City, Dallas, Los Angeles, Chicago.

Cùng xem một ví dụ:

Colorado là một bang (state). Trong bang này có thành phố Denver với dân số khoảng 730,000 người, thành phố Colorado Springs với 480,000 người.

Trong bang Colorado có thị trấn Silverton, khoảng 600 dân, thị trấn Nucla khoảng 700 dân.

Hạt (county) nằm trong một bang và lớn hơn thành phố, có chính quyền riêng để xử lý các công việc địa phương. Ví dụ, Hạt El Paso nằm trong bang Colorado, có thành phố Colorado Springs và các cộng đồng dân cư khác.

Quận (district) là một khu vực nằm trong đất nước, một thành phố, hoặc một thị trấn, được chính quyền thành lập cho công việc hành chính.

Tại Mỹ ta sẽ có những trường học của quận, đơn vị bầu cử theo quận v.v.

Quận Quốc hội thứ 5 của bang Colorado là một quận bầu cử bao gồm thành phố Colorado và các cộng đồng khác.

Hy vọng với một chút thông tin bên trên sẽ giúp các bạn có hình dung rõ hơn về ý nghĩa của những từ này trong tiếng Anh, đặc biệt là khi chúng được dùng để chỉ các đơn vị hành chính của Mỹ.

Đây là nhóm dịch thuật Lightway, thân chào các bạn. Nhóm chuyên nhận dịch các tài liệu xây dựng như hợp đồng xây dựng, thuyết minh quy trình kỹ thuật, thuyết minh phương pháp thi công, các bảng thống kê xây dựng, tài liệu kỹ thuật v.v.

Tìm hiểu các bài văn phạm khác:

    2.4/5 - (5 votes)

    ĐỌC THÊM


    BÀI LIÊN QUAN