English Study

Hướng dẫn viết văn nghị luận tiếng Anh

7,186 views
huong dan viet luan an tieng anh

Văn nghị luận tiếng Anh là dạng văn trang trọng, bàn luận một vấn đề, một tình huống, hoặc một rắc rối cụ thể. Trong bài viết hôm nay, nhóm dịch thuật Lightway sẽ hướng dẫn chi tiết những kỹ thuật để viết một bài luận tiếng Anh tốt, đạt tiêu chuẩn, đúng yêu cầu mà ta sẽ thường bắt gặp trong các kỳ thi năng lực tiếng Anh.

Các dạng chính của văn nghị luận tiếng Anh

Có ba dạng văn nghị luận tiếng Anh chính:

1/ Bài luận ủng hộ – phản đối (For and against essay): trình bày cả hai mặt của một vấn đề, thảo luận những điểm tốt và những điểm chưa tốt, những lợi thế và bất lợi của vấn đề đang đặt ra. Mỗi luận điểm cần phải có ví dụ chứng minh, lý lẽ biện hộ. Quan điểm của người viết cần được đúc kết trong đoạn văn cuối.

2/ Bài luận thể hiện quan điểm (Opinion essay): trong bài luận dạng này người viết sẽ trình bày quan điểm của mình liên quan đến đề tài, nói rõ mình ủng hộ hay phản đối, và đưa ra lý lẽ và dẫn chứng cụ thể. Quan điểm phản đối cần được tổng hợp trong một đoạn văn riêng trước khi đoạn văn kết bài, cùng với luận điểm cho thấy đó là một quan điểm không thuyết phục. Ý kiến của người viết nên được đưa vào trong đoạn văn mở bài, tóm tắt trong đoạn kết bài.

3/ Bài luận đưa giải pháp (Essays suggesting solutions to problems), trong đó các vấn đề liên quan đến một tình huống hoặc bối cảnh cụ thể sẽ được phân tích và đưa ra các giải pháp khả dĩ để giải quyết, kèm theo những hệ quả mà nó có thể dẫn đến. Có thể nêu ý kiến của người viết, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong phần mở hoặc kết bài.

Một bài văn nghị luận tốt cần phải bao gồm:

a/ Phần mở bài (introduction paragraph): trong đó bạn nêu rõ chủ đề sẽ bàn luận;

b/ Phần thân bài (main body): trong đó trình bày mạch lạc các luận điểm thành những đoạn văn riêng, chứng minh và lý lẽ; và

c/ Đoạn kết bài (closing paragraph): tóm tắt các điểm chính của bài luận, trong đó bạn phát biểu lại quan điểm của mình, hoặc đưa ra những cảm tưởng về chủ đề.

Cân nhắc khi viết văn nghị luận tiếng Anh

Mỗi quan điểm phải viết thành một đoạn văn riêng. Một đoạn văn có cấu trúc tốt phải chứa câu chủ đề (topic sentence) tóm lược nội dung cả đoạn, và chứng minh justification rõ ràng bằng cách giải thích, ví dụ.

Trích dẫn những câu nói nổi tiếng (As writer Somerset Maugham once said: “It is bad enough to know the past; it would be intolerable to know the future.”), câu hỏi tu từ (If people today are not concerned enough about tomorrow, will the future will be there for man?), hoặc những phát biểu gợi ý suy nghĩ (The fact is that one’s future is what one makes it. There is no such thing as chance.) Những điểm đó là lời khuyên hữu ích cho đoạn văn của bạn hấp dẫn hơn.

Trước khi bắt đầu viết, hãy luôn lập dàn ý cho đàng hoàng.

Đừng dùng văn phong thiếu trang trọng (viết tắt, tiếng lóng v.v.) hoặc ngôn ngữ quá mạnh (I know, I am sure v.v.)

Sử dụng những từ nối (linking words) để liên kết các câu trong đoạn văn, và các đoạn văn với nhau.

Gợi ý: Hướng dẫn đọc và phân tích một đề thi viết tiếng Anh

Văn phong trang trọng khi viết văn nghị luận tiếng Anh

Những bài văn nghị luận luôn được viết bằng văn phong trang trọng. Tức là bạn nên dùng:

 • Thể bị động, những cấu trúc ít mang tính cá nhân (It is argued that…; It is a common belief that…)
 • Từ vừng nâng cao (động từ, tính từ, danh từ trừu tượng v.v.) (Heated debate concerning the controversial issue…)
 • Những từ và cụm từ nối trang trọng (furthermore, however, nonetheless)
 • Những cấu trúc câu phức tạp, nhiều từ nối và mệnh đề phụ thuộc. (Although it is widely accepted that compulsory military service, which provides an army with abundant manpower, is beneficial to a country’s ability to defend itself, closer analysis of military efficiency suggests that it is advanced weaponry which plays a crucial role in…)
 • Phép đảo ngữ, nhất là trong các thể điều kiện (Were it true, we would…; Never has this been more obvious…)

Bạn không nên dùng:

 • Thể ngắn, trừ khi trong các câu trích dẫn
 • Các cách miêu tả trong văn nói, ngữ động từ, thành ngữ. (Lots of, put up with, be over the moon about)
 • Từ vựng đơn giản. (Experts say they think this is bad)
 • Một chuỗi những câu ngắn (Many people think so. They are wrong)
 • Những từ nối đơn giản, trừ khi liệt kê. (And, but, so)
Bạn cần lưu ý những gì nên và không nên viết trong một bài văn nghị luận tiếng Anh

Mẹo hay khi viết văn nghị luận tiếng Anh

Khi viết một bài văn nghị luận, bạn nên:

 • Sử dụng văn phong trang trọng, không mang tính cá nhân
 • Bắt đầu mỗi đoạn văn bằng một câu chủ đề
 • Xây dựng cấu trúc đoạn văn cho mạch lạc, lý lẽ và dẫn chứng đầy đủ.
 • Sử dụng các kỹ thuật khái quát (In most developed countries, education…)
 • Dùng phép tạo thứ tự (firstly, secondly, v.v.) và các từ, cụm từ nối (however, although v.v)
 • Dẫn nguồn cho những tham chiếu (Experts have proved that…)
 • Dùng trích dẫn, hoặc nguyên văn hoặc diễn tả lại, cẩn thận với nguồn. (As Winston Churchill said…)

Nên đọc: Lựa chọn và trình bày ý tưởng khi viết luận tiếng Anh

Bạn không nên

 • Dùng thể ngắn, ngôn ngữ văn nói v.v.
 • Dùng ngôn ngữ quá cảm tính (I absolutely detest people who…)
 • Thể hiện quan điểm cá nhân quá mạnh (I know…); thay vào đó hãy sử dụng những cách thể hiện nhẹ nhàng hơn (It seems to me that…)
 • Dùng các phép khái quát rộng quá (All politicians are…)
 • Lấy số liệu, dẫn chứng không có nguồn rõ ràng (A recent study showed…” – study nào?)
 • Dùng những từ sáo rỗng
 • Dùng minh họa cá nhân (In my school…)
Ý tưởng cần phải mạch lạc, mỗi paragraph cần có topic sentence, và dẫn chứng thuyết phục

Đồng hồ biện luận

Khi suy nghĩ về một chủ đề bạn có thể hình dùng một chiếc đồng hồ biện luận. Nó sẽ giúp các ý tưởng của bạn rõ ràng mạch lạc hơn.

Đồng hồ biện luận là một kỹ thuật tư duy, giúp chúng ta khảo sát một đề tài dưới nhiều góc độ, và quyết định nên dùng luận điểm, ý tưởng nào cho bài luận của mình.

Nhớ rằng một đề tài có thể không bao quát hết mọi khía cạnh mà đồng hồ biện luận thể hiện.

Và đối với mỗi quan điểm bạn tư duy thì sẽ luôn có một quan điểm đối nghịch. Hãy nghĩ về quan điểm đối nghịch khi viết luận.

4.9/5 - (52 votes)

ĐỌC THÊM


BÀI LIÊN QUAN