What Are You Willing to Do?

1,883 views
Nội dung

Chào tất cả các bạn đến với chuyên mục Văn phạm mỗi ngày của Nhóm dịch thuật Lightway.

Nếu bạn nghe và đọc mà cảm thấy dễ dàng thì chắc hẳn là do bạn siêng năng học hành tiếng Anh trong một thời gian dài. Thật tuyệt – vì bạn đã có bước tiến dài kể từ khi bắt đầu. Nhưng có lẽ bạn vẫn sẽ tiếp tục học nữa, và tôi hỏi bạn:

What are you willing to do improve your English?

Sẵn sàng làm một việc gì đó là chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta. Người nói tiếng Anh bản xứ hay dùng cụm từ này, nên có thể bạn sẽ nghe mọi lúc mọi nơi.

Cụm từ “be willing to” lấy nghĩa của từ tính từ “willing” (sẵn lòng).

Tính từ “willing” nghĩa là sẵn sàng, sốt sắng, hoặc đã chuẩn bị làm gì đó. Lưu ý rằng being willing to do something không đồng nghĩa với want to do.

Nhắc lại câu hỏi ban nãy:

What are you willing to do improve your English?

Nói cách khác, bạn có sẵn sàng hay đã chuẩn bị để cải thiện tiếng Anh chưa?

Đọc thêm:

Sẵn sàng làm một việc gì đó

Bây giờ ta tìm hiểu cấu trúc của dạng câu be willing to này.

Ta có: be + willing + to Verd

Động từ be chúng ta sẽ tuỳ theo ngôi của chủ ngữ mà chia am/is/are, và cũng sẽ biến đổi theo thì.

Ví dụ

Your English is really good! I can see you were willing to work hard to improve it.

Hoặc:

He was willing to stay late to finish the job.

Lưu ý việc đề xuất một cái giá trong cả hai ví dụ trên. Being willing to do something thường hàm ý phải có một sự đầu tư hoặc hy sinh. Cải thiện tiếng Anh cần phải nỗ lực và có thời gian. Và ai chịu khó ở lại làm việc trễ thì sẽ phải hy sinh các kế hoạch buổi tối của mình.

Vậy thì cụm từ be willing to cũng có thể mang nghĩa tiêu cực khi muốn nói ai đó không đồng ý đầu tư hay hy sinh:

He wasn’t willing to stay late to finish the job. His family was expecting him for dinner.

Đôi lúc chúng ta cũng bổ sung thêm điều kiện để nói rằng ai đó chỉ sẵn sàng nếu có gì đó. Chẳng hạn như câu:

The couple is willing to buy the car if the owner makes some repairs.

Trong câu này, điều kiện là phải sửa cái xe

Có thể bạn quan tâm

  Chấp nhận một điều gì đó

  Thử tưởng tượng bạn đang làm dự án video với một cộng sự. Bạn là biên tập chính. Người cộng sự khi chứng kiến những gì bạn làm bèn nói:

  I like your video, but it is too long for our show. Are you willing to cut the ending?

  Bạn nói “được” dù phần cuối là phần bạn thích. Về sau, người cộng sự lại nói “Are you willing to show Sam how to use the video software? Today is his first day.

  Bạn lại đáp “được” dù bạn thật sự rất bận. Nhưng chào đón một cộng sự mới quan trọng hơn.

  Trong các ví dụ này, being willing nghĩa là bạn có thể chấp nhận một thứ gì đó. Ý nghĩa này thường dùng cho những sự cộng tác có giá trị.

  Và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Và nhóm xin kết thúc bằng câu hỏi: What are you willing to do to improve your English? Comment vào bài viết nếu các bạn có câu trả lời nhé

  5/5 - (2 votes)
  CHIA SẺ